ගඩාෆි සහ අපි

ගඩාෆි සහ අපි පසුගියදා ලිබියාවේදී මියගිය හතලිස් දෙවසරක් එම රට පාලනය කළ නායකයා වන කර්නල් මුවම්මර් ගඩාෆි ගැන කුඩා සටහනක්... Read More »

සිංහලයේ ප්‍රභවය

පුංචි කාලයේ අසා තිබුණේ සිංහල අපගේ ආරම්භය විජය කුමාරයාගේ ආගමනයෙන් පසුව බවයි. එදා සිංහබාහු කථාව කියවන විට එහි කථා රසය... Read More »

උඩරට පහත රට බේධය

මම කුඩා කල අපේ අම්මා අපි උඩරට යැයි ආඩම්භරයෙන් පවසනු මා අසා ඇත. පසුකාලීනව මට දැන ගන්නට ලැබුණේ අපේ තාත්තා... Read More »