ඇමරිකාව තුල සමරිසි විවාහය නීතිගත කිරීම විමසුමක්!

“ඇමරිකාව පුරා සමරිසි විවාහය නීතිගත කරලා!” “ඉතිං මට මොකෝ? ඇමරිකාවේ නෙමෙයි ලංකාවේ නීතිගත කළත් අපට ප්‍රශ්නයක් නැහැ!” “ඉතිං සමලිංගික සේවනය... Read More »

විලපත්තු බේගල් වපුරා කරන ජාතික විනාශය

ලෝක ප‍්‍රකට ඇමරිකානු සිවිල් අයිතිවාසිකම් ක‍්‍රියාකාරිකයකු වූ මාටින් ලූතර් කිංග් ඇමරිකාවේ නීග්‍රෝ ජාතිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සටනට එරට බුද්ධිමතුන් ඇතුළු සමාජයේ ඉහළ... Read More »