මොකක්ද මේ මුස්ලිම් විරෝධීන් හඩ තලන “අල් ටක්යා හෙවත් අල් තක්යා”

ඥාණසාර හාමුදුරුවෝ පහුගිය කාලේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් චන්ද අපේක්ෂකයෙකු ලෙස ඉදිරිපත් වෙලා ඉස්ලාමයට හා මුස්ලිම් වරුන්ට එරෙහිව විවිධ ආකාරයේ චෝදනා මතුකරමින්... Read More »

ලාබයි! ලාබයි! මලමිනී ලාබයි! මලමිනී නැවතත් මැතිවරණ වේදිකාවේ!

17 අවුරුදු එජාප පාලනය තම ඡන්ද සටනට ප්‍රේමවතී මනම්පේරි තරුණිය වැනි ඝාතණය කළවුන්ගේ මලසිරුරු යොදාගන්නා ලදී. පසුව බලයට පැමිණි චන්ද්‍රිකාද... Read More »