සවුදි පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙකු හට කොන්ඩය කපන්න සිදුවීම විමසුමක්!

සවුදි පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙකු හට කොන්ඩය කපන්න සිදුවීම විමසුමක්!

සවුදි අරාබියේ පාපන්දු ක්‍රීඩා තරගයක් අතරතුර පාපන්දු ක්‍රීඩකයෙකුට සිය කොන්ඩය කපන්නට ඉඩ දෙන්නට සිදුවී ඇතැයි වාර්තා වෙනවා. මෙයට හේතුව ඔහුගේ කොන්ඩය කපා තිබු අාකාරය ආගමානු කූල නොවන බව පවසමින් සවුදි අරාබි තරුණ ෆෙඩරේෂනය විසින් විරෝධය පලකිරීම බවයි වාර්තා වන්නේ. ඔවුන් පවසන්නේ මෙම ක්‍රීඩකයාගේ කොන්ඩා විලාසිතාව අනෙකුත් පාසල් සිසුන්ද අනුකරණය කරනු ඇති බවයි.

මෙය සිදුවී තිබෙන්නේ අල් ෂබාබ් ක්‍රීඩා සමාජයේ ගෝල රකින්නා ලෙස කටයුතු කරන වලීද් අබ්දුල්ලා නම්වු ක්‍රීඩකයාටයි. ඔහුට සිය කොන්ඩය සම්බන්ධ විරෝධය එල්ල වු අවස්ථාවේදී මුලින් එයට අවනත වීමට මැලිකමක් දක්වන බවක් පෙනෙන්නට තිබෙන මුත් පසුව ඔහු කොන්ඩය කැපීමට ඉඩ දෙනවා. ඔහුගේ කංඩායමේ අනෙකුත් සගයන්ද මෙම ක්‍රියාව සම්බන්ධව නිහඩව බලා සිටි නමුදු ඔවුන්ටද මෙයට එරෙහිව මැදිහත් වීමට බැරි වෙනවා.

මෙම පුවතෙහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙන්නේ සවුදි අරාබිය ඉස්ලාමීය පාලන ක්‍රමයක් සහිත එකක් නිසා මෙසේ විරෝධතා එල්ල වු බවයි. ඇත්තෙන්ම ඉස්ලාම් ආගමානුකූලව කොන්ඩය මෙසේ කැපීම තහනම්ය. නමුත් දහමෙහි බලකිරීමක් නැත.

දීන් (අල්ලාහ් විසින් පහල කරන ලද ජීවන මාර්ගයෙහි) බල කිරීමක් නැත. ශුද්ධවු අල්-කුර්ආනය 2: 256

කොන්ඩය කෙසේ කැපිය යුතුදැයි සුන්නාහ්වක් එනම් නබි ආදර්ශයක් තිබෙන මුත් නබි (සල්) තුමාණන් කිසිදු අවස්ථාවක කොන්ඩය මෙසේ විය යුතු යැයි කිසිදු කෙනෙකුගේ කොන්ඩය ප්‍රසිද්ධියේ කැප්පවු බවක් නබිවදන් වල සටහන් නොවේ. මෙහිදී සවුදි අරාබියානු බලධාරීන් දහමින් එහා අන්තවාදයට ගොස් ඇති බව මින් පැහැදිලි වනවා.

කෙසේ වුවත් සවුදි අරාබියාව ඉස්ලාමීය පාලනයක් සහිත රටක් ලෙස පිළිගත නොහැක. මන්ද එහි පාලකයා රජ කෙනෙකි. සැබෑ ඉස්ලාමීය රටක පාලකයා පවුල් බලයෙන් පත් නොවන අතර පාලකයා රජ කෙනෙකු වශයෙන් පිළිගන්නේද නැත. සවුදි අරාබියාව යනු මුස්ලිම් වරුන්ගේ පාලනයක් සහිත රටක් ලෙස අපට පිළිගත හැකි අතර ඔවුන් මුස්ලිම් වරුන් වු පමණින් ඔවුන් කරන්නාවු සියළුම තකතීරුකම් වලට දහම පලි නැති බව සටහන් කළ යුතුමය.

 

 

The one who cuts his hair should make it all the same length. The one who cuts his hair on the sides of his head more than the middle comes under the heading of qaza’, which is forbidden. Al-Bukhaari (5921) and Muslim (2120) narrated from Ibn ‘Umar that the Messenger of Allaah (blessings and peace of Allaah be upon him) forbade qaza’. Naafi’ (one of the narrators of the hadeeth) said, explaining qaza’: Shaving part of a boy’s head and leaving part.

Al-Nasaa’i (5048) and Abu Dawood (4195) narrated from Ibn ‘Umar that the Prophet (blessings and peace of Allaah be upon him) saw a boy part of whose head had been shaved and part of it left. He told them not to do that and said: “Shave all of it or leave all of it.”