කොලොස්රෝල් නැතිව තෙල් කන්න අලුත් ක්‍රමයක් මෙන්න! (වීඩියෝ)

කොලොස්රෝල් නැතිව තෙල් කන්න අලුත් ක්‍රමයක් මෙන්න

ගැඹුරු තෙලේ බඳින ආහාර වලට උරා ගන්නා තෙල් ප්‍රමාණය අඩු කර ගත හැකි නව ක්‍රම වේදයක් හඳුන්වා දීමට ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ පර්යේෂකයෙකු සමත් වී තිබෙනවා.

බණ්ඩක්කා සහ දවුල් කුරුඳු යොදා ගැනීමෙන් උරා ගන්නා තෙල් ප්‍රමාණය 30%කින් අඩුකරගත හැකි බවයි ඔහු සොයාගෙන තිබෙන්නේ.

මීට අදාළ පර්යේෂණය සිදුකර තිබෙන්නේ ශ්‍රී ජයවර්ධන විශ්ව විද්‍යලයේ අභ්‍යන්තර විද්‍යා හා තාක්ෂණ අධ්‍යන අංශයේ ආචාර්ය උපාධිය අපේක්ෂකයෙකු වන රුමේෂ් ලියනගේ මහතා විසින්.

වීඩියෝව