ඔබ භාවිත කරන ලන්ච් ශීට් සහ ලන්ච් බොක්ස් වල දරුණු පිළිකාකාරක තිබෙන බව දන්නවාද? Video

ඔබ භාවිත කරන ලන්ච් ශීට් සහ ලන්ච් බොක්ස් වල දරුණු පිළිකාකාරක තිබෙන බව දන්නවාද? Video

අද අපි කඩේකින් පමණක් නොව ගෙදරින් බැදන් යන බත්මුල සදහා යොදා ගන්නෙත් පොලිතීන් ලන්ච් ශීට් වර්ගයි. එමෙන්ම කඩෙන් ඔබ කෑම එකක් ගත්තොත් අනිවාර්යයෙන්ම දැන් එම කෑම ලබා දෙන්නේ බොක්ස් එකකයි. මෙය දකින විට අපි සිතනවා ඇත්තටම මෙය ඉතාමත් පිරිසිදු බව. නමුත් මෙහි භයානක පැත්තක් තිබෙන බව ඔබ දන්නවාද?

මේ පෙට්ටි හදල තියෙන්නේ ඛනිජ තෙල් වලින් ලබාගන්නා පොලිස්ටයිරින් නම් රසායනිකය තුලින්. මේවා අයිති වෙන්නේ වෙනම ප්‍රතිචක්‍රිකරණය කළයුතු අංක 6 දරණ ප්ලාස්ටික් කාංඩයටයි. ඒවායේ ස්ටයිරින් styrene සහ බෙන්සින් benzene නම්වු අති භයංකාර පිළිකා කාරකය තිබෙනවා. මෙම විෂ රසායනික ස්නායු රෝග ඇති කරන්නත් පුළුවන්.

ඒ සම්බන්ධව ස්වර්ණවාහිණී පලකළ වීඩියෝව පහතින්.