අරසිමලේ සිදුවීමේ ඇත්ත කතාව!

අරසිමලේ සිදුවීමේ ඇත්ත කතාව

මෙි දිනවල අරසිමලේ සිද්ධිය පිළිබදව සිංහල සමාජය තුල විශාල වශයෙන් කතා බහක් පැතිරෙමින් පවතී. ඒ අරසිමලේ මුස්ලිම්වරු පන්සලේ ඉදිකිරීම් කඩා දමල කියලයි.

මෙම  සිදුවීමෙහි ඇත්ත තත්වය සොයා බලා අන්වර් සහෝදරයා විසින් වීඩියෝවක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම වීඩීයෝව පහතින් නරඹන්න.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1095190890561084&id=283014815112033

3 Comments to “අරසිමලේ සිදුවීමේ ඇත්ත කතාව!

  1. මාර සීන් එක නේද? ඔහොම්ම එරාවුර්වලට යමුද? එහෙත් ඔහොම්මම තමන්ට අයිති නැති සිංහල අයට අයිති කඩ 52ක් කඩල අයිති කරගන්න හදන්නෙ. ඒ ප්‍රශ්නෙත් මේ ප්‍රශ්නෙට සමානයි. දෙකටම ඕනි එකම විසදුමයි.

    1. @Amritha…ඔයා Vedio එක බැලුවද? මටයි තව ගොඩාක් අයටයි බලන්න බැහැ link එක වැඩ කරන්නේ නැති හින්දා…ඒක නිසා comment කරන්න කලින් Vedio එක බලලා හරි විස්තර දැනගෙන comment කරන්න හොඳේ!.

Comments are closed.