හොයා ගන්න බැරි ලෙඩක් තියනවා නම් යන්න කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයට! (video)

හොයා ගන්න බැරි ලෙඩක් තියනවා නම් යන්න කොළඹ වෛද්‍ය පීඨයට

ලෙඩේ හොයා ගන්න බැරි වීම නිසා බොහෝ දෙනෙකුට වෛද්‍යවරු පසුපස යමින් මුදල් සහ කාලය නාස්ති කිරීමට සිදු වී තිබෙනවා.

ජාන තාක්ෂනය ඇසුරින් එම ලෙඩ හඳුනා ගත හැකි ක්‍රමයක් කොළඹ වෛද්‍ය පිඨයේ මානව ප්‍රවීන විද්‍යා අංශය සතුව පවතිනවා. ඔවුන් සිදු කරන්නේ මිනිසුන් ලෙඩ කරන ජාන 4834ක් එකවර පරික්ෂා කර ඔබට වැළඳුනු රෝග වගේම වැළඳිය හැකි රෝග පිලිබඳ පැහැදිලි විස්තරයක් ලබා දීමයි.

මිට අදාල වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.