මාතර දිස්ත්‍රික් නායකත්වය ලක්ෂ්මන් යාපාට! (video)

මාතර දිස්ත්‍රික් නායකත්වය ලක්ෂ්මන් යාපාට

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මාතර දිස්ත්‍රික් නායක ලෙස මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා පත් කර තිබේ.

ජනාධිපති ‍මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අතින් ඊට අදාළ පත්විම් ලිපිය ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා වෙත ලබා දුන් බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කළේය.

මාතර දිස්ත්‍රික් හිටපු නායක ඩලස් අහලප්පෙරුම මහතා පසුගියදා එම තනතුරෙන් ඉල්ලා අස්වුණි.

වීඩියෝව