බිත්තිය දිගේ ගිහින් පාඩම් වැඩ කරන දැරියක් මෙන්න! (video)

බිත්තිය දිගේ ගිහින් පාඩම් වැඩ කරන දැරියක් මෙන්න

ගාල්ල වඳුරඹ මහා විද්‍යාලයේ  3 වැනි ශ්‍රේණියේ ඉගෙනුම ලබන රඟමිණී යසස්නී පොන්නම්පෙරුම (07) ආධාරකයක් නොමැතිව බිත්ති දිගේ නැග විනාඩි 10 ක් 15 ක් සිටින බව කියයි.

බිත්ති කොන් ඔස්සේ කිසිදු ආධාරකයක් නොමැතිව ඉහළට නැගීමේ අපූරු දක්ෂතාවක් ඇය සතුයි. බිත්තිය උඩ සිට පාඩම් කිරීමටද ඇයට අපූරු හැකියාවක් පවතිනවා.

පවුලේ වැඩිමලා වූ 7 හැවිරිදි රඟමිණීට තවත් පුංචි නංගි කෙනෙක් ඉන්නවා. ඇගේ දෙමාපියන් පවසන්නේ ඇය කුඩා කල සිටම මෙම දක්ෂතාවය පෙන්නුම් කළ බවයි.

කුඩා කල සිටම බිත්තියේ නැගීමේ හැකියාවක් පැවති බවත් දැන් ඇය ජිම්නාස්ටික් හා කරාතේ කරන බවත් කියන්නීය.

වීඩියෝව පහතින්

One Comment to “බිත්තිය දිගේ ගිහින් පාඩම් වැඩ කරන දැරියක් මෙන්න! (video)

  1. Alhamdulillah Br,
    A humble request to the respected media, Please support this child’s talent…
    Thank you

Comments are closed.