මහින්දට මැලේසියාවේ දී විරෝධයක්! (video)

මහින්දට මැලේසියාවේ දී විරෝධයක්

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මැලේසියා සංචාරයට එරෙහිව එරට ස්ථාන කිහිපයක විරෝධතා පවත්වා ඇත.

We Are Malaysian Indians නම් කණ්ඩායමක් විසින් මෙය සංවිධානය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

මැලේසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිට දී ද හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ පිලිරූ ගිනි තබමින්, පාගමින්, කෙල ගසමින් ඔවුහු එම විරෝධයේ නිරත වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

අද (02) දිනයේද මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මැලේසියා සංචාරයට එරෙහිව විරෝධතාව පැවැත්වීමට ඔවුන් සංවිධානය කර ඇති බව වාර්තා වේ.

වීඩියෝව