වෙරි මතින් පාරේ ගිය ගුවන් හමුදා නිලධාරියා වාහනයක වැදී මියයන අයුරු! (video)

වෙරි මතින් පාරේ ගිය ගුවන් හමුදා නිලධාරියා වාහනයක වැදී මියයන අයුරු

පසුගියදා රත්මලාන ගුවන් හමුදා කඳවුරේ සේවය කල නිලධාරියෙකු රාත්‍රී සාදයක් අවසන් ව බීමතින් පාරේ යන අවස්ථාවේ වෑන් රථයක හැපී මියගොස් තිබෙනවා.

එලෙස ඔහු මියයන අයුරු CCTV කැමරාවේ සටහන්ව ඇති අතර පාරේ වම් පසින් ගමන් කරන නිලධාරියා පසුව දකුණු පසට පිවිසෙන අතර ඉන් අනතුරුව නැවතත් පාරේ වම් පසට පැමිණෙනවා.

පසුව මදක් දුරගොස් ඔහු වාහනයේ හැපෙන අතර මේ එම අවස්ථාවේ CCTV දර්ශනයි.