මහේල ඩිල්ෂාන්ගේ මැච් එක බලන්නම ලංකාවට ඇවිල්ලා!

මහේල ඩිල්ෂාන්ගේ මැච් එක බලන්නම ලංකාවට ඇවිල්ලා

ශ්‍රී ලංකා ඕස්ට්‍රේලියා දෙවන සහ අවසන් විස්සයි විස්ස තරඟාවලියේ ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහි වූ ටී.එම් ඩිල්ෂාන්ගේ අවසන් ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් තරඟය ලෙසටයි සටහන් වුණේ.

එම තරඟය නැරඹීම සඳහා සුපිරි පිතිකරු මහේල ජයවර්ධන ඊයේ දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණි අතර ඔහු තරඟය නැරඹීමට ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගනයට පැමිණ සිටියා.

ඔහු ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ඇත්තේ ඩිල්ෂාන්ගේ මෙම තරඟය නැරඹීම සඳහා බවයි වාර්තා වන්නේ. ඔහුට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් කිසිදු ආරාධනා පත්‍රයක් ලැබී නොමැති අතර ඔහු ප්‍රවේශ්‍ර පත්‍රයක් ලබාගෙන ප්‍රේක්ෂකාගාරයේ සිට ඊයේ තරඟය නැරඹු බවයි වාර්තා වන්නේ.