කිලෝ 1050ක් බර මෝටර් රථයක් උරහිස් බාහුවෙන් ඇදගෙන අයුරු! (video)

කිලෝ 1050ක් බර මෝටර් රථයක් උරහිස් බාහුවෙන් ඇදගෙන අයුරු

ඉන්දියාවේ මධ්‍ය ප්‍රදේශයේ 18 හැවිරිදි තරුණයෙක් අපූරු හැකියාවක් ප්‍රදර්ශනය කර තිබෙනවා.

ඔහු විසින් කිලෝ ග්‍රෑම් 1050ක බරකින් යුතු මෝටර් රථයක් මීටර් විසි හතයි දශම පහක් උරහිස් බාහුවෙන් ඇදගෙනයමිනුයි මෙම දස්කම පේනවා ඇත්තේ.

එම වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න.