කූඨ ලේඛන නඩුවේ තිස්ස අත්තනායකට නොතීසි!

කූඨ ලේඛන නඩුවේ තිස්ස අත්තනායකට නොතීසි

පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේ කූඨ ලේඛන සැකසී යැයි  කොළඹ මහාධිකරණයේ පවරා ඇති නඩුවට ඔක්තෝබර් 19 වැනිදා පෙනී සිටින ලෙස එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ හිටපු මහලේකම් තිස්ස අත්තනායකට කොළඹ මහාධිකරණ විනිසුරු කුසලා සරෝජිනී වීරවර්ධන මහත්මිය නියෝග කර තිබෙනවා.

One Comment to “කූඨ ලේඛන නඩුවේ තිස්ස අත්තනායකට නොතීසි!

  1. කුම්බලා මාළු කෑවානම්, අල්ලපන් බළලෝ මීයො කිව්වළු!

Comments are closed.