කටාර්හි සිරගතවු ලාංකිකයෙකුගෙන් ජනපති අගමැති ඇමතිනී තලතා සහ නි ඇමති රංජන්ට ලිපියක්!

කටාර් හි සිරගතව සිටින අපේ ශ්‍රී ලාංකික සහෝදරයෙකුගෙන් අපවෙත ලිපියක් ලැබී තිබෙනවා. ඔහු මෙම ලිපියෙන් අමතා තිබෙන්නේ ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, විදේශ රැකියා ඇමතිනී තලතා අතුකෝරල සහ සමාජසේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතායි. මෙම ලිපිය දකින්නාවු වගකිව යුතු පුද්ගලයෙක් අදාල ස්ථාන වලට මෙම ලිපිය යවනු ඇතැයි අප බලාපොරොත්තු වෙමු.

කටාර්හි විදේශ රැකියාවක් සදහා ගිය ඔහු දැන් සිරගතව සිටින්නේ මිනීමැරුමක් සම්බන්ධවයි. ඔහු විසින් එම වරද නොකළ බව ඔහු පවසයි. ඔහු වැරදිකරු හෝ නිවැරදිකරු හෝ වේවා මේ අවස්ථාවේ ඔහුට ලැබිය යුතු සහය ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අප විසින් ලබාදිය යුතුය. ඔහුට මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන් අවශ්‍යව ඇත්තේ නඩුව සදහා පෙනී සිටීමට නීතීඥ මහතෙකු සහ අගතියට පත්වු පාර්ශවය සමග සාකච්ඡා කර ඔවුන්ට සහනයක් දී මෙම කටයුත්ත බේරුම් කර ගැනීමයි. ඒ සදහා අවස්ථාවක් කටාර්හි නීති ප්‍රතිපාදන වල තිබියදී අපේ රටේ රජය ඒ පිලිබදව සැලකිලිමත් නොවන්නේ නම් එය වැරදි සහගත තත්වයක් බව අපගේ අදහසයි. මේ නිසා අදාල පාර්ශව එකිනෙකාට දොස් නොපවරා ඔහුට සහනයක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටිමු.

ඔහුගේ අතින් ලියු එම ලිපිය පහතින් දක්වමු.

 

කටාර්හි සිරගතවු ලාංකිකයෙකුගෙන් ජනපති අගමැති ඇමතිනී තලතා සහ නි ඇමති රංජන්ට ලිපියක්!