රමිත් රඹුක්වැල්ලගේ රියදුරු බලපත්‍රය අහෝසි කරයි!

රමිත් රඹුක්වැල්ලගේ රියදුරු බලපත්‍රය අහෝසි කරයි

පසුගිය දා කොළඹ 7 ප්‍රදේශයේ අනතුරක් සිදු කිරීම සම්බන්ධයෙන් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක රමිත් රඹුක්වැල්ලගේ (Ramith Rambukwella) රියදුරු බලපත්‍රය තාවකාලිකව අහෝසි කර තිබෙනවා.

මෙලෙස රියදුරු බලපත්‍රය තාවකාලිකව අහෝසි කර ඇත්තේ කොළඹ අලුත්කඩේ රථවාහන මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය මගින්.