මෙවර ශිෂ්‍යත්ව හපන්නු මෙන්න!

මෙවර ශිෂ්‍යත්ව හපන්නු මෙන්න

මෙවර 5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ප්‍රතිඵල අනුව මුළු දිවයිනෙන් ම ප්‍රථම ස්ථානය හිමිකර ගැනීමට ලකුණු 196ක් ලබා ගත් මාතර ඌරුගමුව මෙතෝදිස්ත කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ සිතිජ නිරාන් සමරවික්‍රම සිසුවා සමත්ව තිබේ.

මෙවර දෙවැනි ස්ථාන දෙකක් සහ තුන්වැනි ස්ථාන නවයක් හිමිව තිබීමත්, පළමු ස්ථානය ද, දෙවැනි ස්ථාන දෙක ද, තෙවැනි ස්ථාන නවයෙන් අටක් ද කොළඹින් බැහැර පළාත්වල සිසුන්ට හිමිව තිබීම මෙවර කැපී පෙනෙන ලක්ෂණයකි. ඒ අනුව මෙවර ශිෂ්‍යත්ව විභාගයෙන් ගම්බද පාසල්වල දූ දරුවන් වැඩි වශයෙන් ජය ලබා ඇත.

මෙවර විභාගයෙන් ලකුණු 195 බැගින් ලබා ගත් කුලියාපිටිය අස්සැද්දුම සුභාරතී කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ රුවන්යා මෙත්මිණි ගුණසේකර සිසුවිය සහ වව්නියාව රම්බෙකුලම් රජයේ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ කොකුලතාසන් අභිසිගන් සිසුවා දෙවැනි ස්ථානය ලබා ගෙන ඇත.

ලකුණු 194 බැගින් ලබා ගත් කෑගල්ල තුන්තොට දැදිගම ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ රාජපක්ෂ අප්පුහාමිලාගේ නදිනි සදෙස්නා රාජපක්ෂ, කුලියාපිටිය අස්සැද්දුම සුභාරතී කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ ඇතුගල මුදියන්සේලාගේ තේජන කවුසිත් විජේකෝන්, ඉබ්බාගමුව ආදර්ශ මහා විද්‍යාලයේ මාපා මුදියන්සේලාගේ නෙත්මි සුබෝධිනී, ත්‍රිකුණාමලය ආර්.කේ.එම්. ශ්‍රී කෝනේෂ්වර හින්දු විද්‍යාලයේ උදයරාජන් කෝෂිකන්, ගිරිඋල්ල වික්‍රමශිලා මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ රාජපක්ෂ ලියන පතිරන්නැහැලාගේ සෙනිත් දිල්වාන් රාජපක්ෂ, වෙන්නප්පුව ‍ජෝෂප් වාස් විද්‍යාලයේ ඉනේෂ් දුලංජන චන්ද්‍රසිරි, හොරණ රාජකීය විද්‍යාලයේ ලිසඳි ඉමෙත්මා හඳපාන්ගොඩ, , කඩුවෙල බෝමිරිය මුනිදාස කුමාරතුංග කණිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ රෙහාරා බිනොලි මිස්කින් සහ යාපනය හින්දු ප්‍රාථමික විද්‍යාලයේ උමාෂංකර් ජයෙනි සිසු සිසුවියෝ තෙවැනි ස්ථානය ලබා ගෙන ඇත.