මාලනී ෆොන්සේකාට හදවත් සැත්කමක්!

මාලනී ෆොන්සේකාට හදවත් සැත්කමක්

හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රිනී මාලනී ෆොන්සේකා මහත්මිය කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකදී හදිසි සැත්කමකට ලක් කර තිබෙන බව වාර්තා වෙනවා. (Malani Fonseka)

කෙසේ වෙතත් මේ වන විට එතුමියගේ තත්වය සුව අතට හැරී ඇතැයි රෝහල් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරනවා.