ඉම්තියාස් බාකිර් මාකර්ගේ පුතා ආදිල් ලන්ඩනයේදී මරුට!

ඉම්තියාස් බාකිර් මාකර්ගේ පුතා ආදිල් ලන්ඩනයේදී මරුට

හිටපු ඇමැති හා රජයේ මාධ්‍ය ඒකකයේ ප්‍රධානී ඉම්තියාස් බාකීර් මාකර් මහතාගේ පුත් ආදිල් ලන්ඩනයේ දී හදිසියේ මිය ගොස් තිබෙනවා .

නීතිවේදියකු වූ ආදිල් තුලනාත්මක දේශපාලනය පිළිබඳ ලන්ඩන් ආර්ථික හා දේශපාලන විශ්ව විද්‍යාලයේ මාස්ටර් උපාධිය හදාරමින් සිටි බව වාර්තා වෙනවා.

ඔහු ජාතික තරුණ සේවා සභාවේ අධ්‍යක්ෂවරයෙක් ද විය.

2 Comments to “ඉම්තියාස් බාකිර් මාකර්ගේ පුතා ආදිල් ලන්ඩනයේදී මරුට!

  1. nice guy . like the father. respectable young lad.may he rest in peace

Comments are closed.