ලංකාවේ මුස්ලිම් විවාහ දික්කසාද නීතිය දේව නීතියද?

පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා තව්හීද් ජමාඅත් සංවිධානය මගින් පැවැත්වු රජය මගින් ලංකාවේ මුස්ලිම් විවාහ නීතිය සංශෝධනය කිරීම සදහා වු වෑයමට එරෙහි... Read More »

Update : ආචාර්ය පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේව ශූරීන් අභාවප්‍රාප්ත වෙයි!

Update: 2016.11.03 රෝගී තත්වයක් හේතුවෙන් රෝහල් ගතකර සිටි හෙළයේ මහා ගාන්ධර්වයා අචාර්ය පණ්ඩිත් ඩබ්ලිව් ඩී අමරදේව ශූරීන් මීට සුළු මොහොතකට... Read More »