ජගත් සංවිධානයෙන් ගැම්බියාවට අනතුරු ඇඟවීමක්!

ජගත් සංවිධානයෙන් ගැම්බියාවට අනතුරු ඇඟවීමක්

ගැම්බියා ජනාධිපතිවරණයෙන් පරාජයට පත් යහියා ජම්මෙහ් ජනාධිපතිධුරයෙන් ඉවත් නොවී පාලනයේ රැදී සිටීමට උත්සාහ කළ හොත් එරටට එරෙහිව දැඩි සම්බාදක පනවන බව ජගත් සංවිධානය අනතුරු ඇගවීමක් සිදුකර තිබෙනවා.

පසුගියදා පැවති ගැම්බියා ජනාධිපතිවරණයෙන් අඩාමා බරෝ ජයග්‍රහණය ලැබුවා. එහෙත් යහියා ජම්මෙහ් තවමත් ජනාධිපතිධුරයෙන් ඉවත් වී නැති බවයි වාර්තා වන්නේ. ගැම්බියාවේ මැතිවරණ කාර්යාලය බලහත්කාරයෙන් අත්පත් කරගෙන එහි රැදී සිටින ආරක්‍ෂක අංශවලට එම ස්ථානයෙන් ඉවත්වන ලෙසට ජගත් සංවිධානය මගින් දැනුම් දීමක් ද කර තිබුණා.

යහියා ජම්මෙහ් ජනාධිපතිධූරයෙන් ඉවත් නොවී තවදුරටත් රැදී සිටීමට උත්සාහ කළහොත් එරටට එරෙහිව දැඩි සම්බාධක පැනවීමට කටයුතු කරන බව ජගත් සංවිධානයේ ප්‍රකාශකයෙකු සදහන් කර තිබෙනවා.