අන්තර්ජාලය හා සමාජ වෙබ් අඩවි හරහා සිදුවන අපහාසාත්මක පහර ගැසීම් වැළැක්වීමට නීති!

අන්තර්ජාලය හා සමාජ වෙබ් අඩවි හරහා සිදුවන අපහාසාත්මක පහර ගැසීම් වැළැක්වීමට නීති

සමාජ වෙබ් අඩවි හරහා සිදු කෙරෙන අපහාසාත්මක පහර ගැසීම්වලින් පුද්ගල ප්‍රතිරූපයට පමණක් නොව මානසික ස්ථාවරත්වයටද දැඩි හානි සිදු වෙන බවත් එවැනි සමාජ විරෝධී ක්‍රියා වැළැක්වීමට අවශ්‍ය නීතිමය පසුබිම කඩිනමින් සකස් කරන බවත් ජනාධිපතිවරයා  සඳහන් කළේ හැඳල පෙගසස් රීෆ් හෝටලයේදී ඊයේ(19) උදෑසන පැවැති අධිකරණ සේවා නිලධාරීන්ගේ වාර්ෂික සම්මේලනයට එක් වෙමිනි.

මෙහිදී වැඩිදුරටත් අදහස් දැක්වු ජනාධිපතිවරයා අධිකරණය ක්ෂේත්‍ර යේ කටයුතු කරන විනිශ්චකාරතුමාලාට එරෙහිව අන්තර් ජාලය, සමාජ වෙබ් අඩවි හරහා ඉතා අසාධාරණ අවිනීත අසත්‍ය චෝදනා සිදු කරනවා. අන්තර් ජාලය, සමාජ වෙබ් අඩවි හරහා දවසේ වැඩියෙන්ම නින්දා අපහාස ලබන පුද්ගලයා මමයි. ඒ වාර්තාව වෙන කෙනෙකුට කැඩිය නොහැකි බව මේ රටේ සියලු දෙනා දන්නා කරුණක්. මම නම් ඒවා නැරඹිම අත්හැර තිබෙනවා. මම මගේ බිරියටත් දරුවන්ටත් ඒවා නැරඹීමෙන් වලකින ලෙස උපදෙස් දී තිබෙනවා. මේ අන්තර් ජාලය වෙබ් අඩවි රටේ පවතින නිදහස අනිසි ලෙස භාවිතා කරනවා. අප දේශපාලඥයන් ලෙස නින්දා අපහාස චරිත ඝාතන අපට හුරුපුරුදුයි. ඒනිසා ඒවා ඉවසීමේ හැකියාව අපට තිබෙනවා. නමුත්  නීති ක්ෂේත්‍ර යේ සිටින අයට, වෛද්‍ය ඉංජිනේරු වැනි සෙසු ක්ෂේත්‍රයන්හි සිටින අයට ඒවා විද දරා ගැනීම අසීරුයි.

නමුත් මෙවැනි ක්ෂේත්‍රවල සිටින ඔබ සැම දෙනා ජීවත්වන පරිසරයන් සමාජ පසුබිම්, මේ විෂය ක්ෂේත්‍රයන් සැලකීමේදී එවැනි අසත්‍ය චෝදනා අලුත් අභීයෝගය බව අප පිළිගන්නවා. ඒ පිළිබඳ අපි කණගාටු වෙනවා මෙන්ම අධිකරණ ඇමැතිතුමා ප්‍රධාන රජය මේවා වැළැක්වීම සම්බන්ධයෙන් ගත යුතු සෑම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම ගන්නා බව කිව යුතුයැයිද සඳහන් කෙළේය.