අසත්‍ය ප්‍රචාර වැළැක්වීමට ෆේස්බුක් සමාගමට පැමිණිලි!

අසත්‍ය ප්‍රචාර වැළැක්වීමට ෆේස්බුක් සමාගමට පැමිණිලි

ජාතීන් අතර ගැටුම් ඇතිකරන අසත්‍ය ප්‍රචාර ප්‍රසිද්ධ කරන ෆේස්බුක් ප්‍රවෘත්ති වැළැක්වීම සඳහා ඒ සම්බන්ධයෙන් ෆේස්බුක් සමාගමට පැමිණිලි කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

රට තුළ ගොඩනගන සංහිඳියා වැඩපිළිවෙළට බාධා කරන සහ ජනතාව අතරට අසත්‍ය පුවත් රැගෙන යන සමාජජාල වෙබ් අඩවිවලට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය මේ වන විටත් පියවර ගෙන ඇත. මෙවැනි අසත්‍ය ප්‍රචාර වැඩි වශයෙන් ප්‍රචාරය කරන්නේ ෆේස්බුක් සමාජ ජාලය ඔස්සේ බව රජය මේ වන විට හඳුනාගෙන ඇති අතර ඒ නිසා ෆේස්බුක් සමාජ ජාලයට එවැනි අසත්‍ය තොරතුරු මුදාහරින සහ ජාතීන් අතර ගැටුම් ඇතිකරවන ආකාරයෙන් අදහස් පතුරවන පිරිස් හඳුනාගැනීමට රජය මේ වන විටත් පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.

රජයට විරුද්ධ දේශපාලනඥයෙකුගේ මැදිහත්වීම මත වැටුප් ලබමින් මෙම කාර්යයේ නිරත පිරිසක් රට පුරා සිටින බවට රජය මෙතෙක් කර ඇති පරීක්ෂණවලදී හඳුනාගෙන තිබේ. ඒ අනුව එවැනි පිරිස් සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි සහිතව තොරතුරු ඇතුළත් කොට ෆේස්බුක් සමාගමට පැමිණිලි කිරීමට රජය සූදානමින් සිටින අතර එළඹෙන ජනවාරි මාසයේ මුල් සතිය ඇතුළත මෙම පැමිණිල්ල කිරීමටද රජය බලා‍පොරොත්තුවෙන් සිටියි