වස්ත්‍ර අඳින්නේ ඇයි?

මම කටාර් රාජ්‍යයේ සේවය කරන කාලයේ දිනක් මම රාජ්‍ය ආයතනයක කිසියම් කටයුත්තක යෙදී සිටියෙමි. එම ආයතනයේ පරිපාලකයන් විසින් මා ඉදිරිපිටට... Read More »

නෝර්වේ වෙළෙඳ සංගමය ඊශ්‍රායල භාන්ඩ වර්ජනය කරයි!

යුරෝපා සංගමයේ සාමාජික රටක් වන නොර්වේ රාජ්‍යයේ ප්‍රධාන වෙළෙඳ සංගමය ඊශ්‍රායෙල භාන්ඩ වර්ජනය කිරීමට තීරණය ගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙනවා. ඒ, ඊශ්‍රායලය... Read More »