වස්ත්‍ර අඳින්නේ ඇයි?

වස්ත්‍ර අඳින්නේ ඇයි?

මම කටාර් රාජ්‍යයේ සේවය කරන කාලයේ දිනක් මම රාජ්‍ය ආයතනයක කිසියම් කටයුත්තක යෙදී සිටියෙමි. එම ආයතනයේ පරිපාලකයන් විසින් මා ඉදිරිපිටට කිසියම් පුද්ගලයෙකු පමුණුවා, ඔහුගේ වස්ත්‍රය ගැන උපදෙස් දෙන ලෙස මගෙන් ඉල්ලා සිටියා. ඔහු ඇඳ සිටියේ කොට කලිසමක් සහ උඩුකයට ස්කිනි වර්ගයේ වස්ත්‍රයක්. ඇත්ත වශයෙන් කටාර් රාජ්‍යයේ රාජ්‍ය ආයතන වලට මෙවැනි වස්ත්‍ර හැඳ ඒම තහනම්ය.

මේ තරුණයා මා වෙත පැමිණි විට මුලින් මගෙන් විමසුයේ තමන් ඇඳ සිටින වස්ත්‍රයේ ඇති වැරැද්ද කුමක්දැයි කියන ලෙසයි. මා ඔහු වෙතින් පෙරලා විමසුයේ අපි වස්ත්‍ර අඳින්නේ ඇයි? විලි වසාගන්නට! ඔහුගේ පිළිතුර විය. ඔව් එය මූලික සිද්ධාන්තයයි. නමුත් අපි වස්ත්‍ර අඳින විට ඊට වඩා අරමුණු තිබෙනවා. යුරෝපීය සමාජය තුල තිබෙනවා. පාර්ටි ඩ්‍රෙස්, නයිට් ඩ්‍රෙස්, ඔෆිෂල් ඩ්‍රෙස්, කැෂුවල් ඩ්‍රෙස් මෙසේ විවිධ වර්ගයේ ඇඟළුම් වර්ග තිබෙන්නේ ඇයි? මම ඔහුගෙන් පෙරලා විමසුවා. ඒ ඒ අවස්ථානුකූලව අඳින්නට! ඔහුගේ පිළිතුර විය.

ඔබ එක්තරා සමාගමක සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට යනවා. එවිට ඔබ බොහෝ විට ටයිකෝට් භාවිතා කරනවා. ඒ ඇයි? මම තවත් ප්‍රශ්නයක් යොමුකළා. තමන් විසින් මුණගැහෙන්න යන උසස් නිලධාරියාට ගරුත්වයක් වන පිණිස. ඔහුගේ පිළිතුර විය. එසේ නම් දැන් ඔබ පැමිණ තිබෙන්නේ කටාර් රටේ රාජ්‍ය ආයතනයකට. ඔබ මෙම රාජ්‍ය ආයතනයටද ගරු කළ යුතුයි නේද? මෙම ආයතන පරිපාලකයන් ඔබගෙන් අරාබි ඇඳුමක් ඇඳගෙන එන ලෙස ඉල්ලා සිටියේ නැහැ. ඔවුන් ඉල්ලා සිටියේ ආයතනයේ ගරුත්වයට ගැලපෙන ආකාරයේ වස්ත්‍රයක් ඇඳගෙන එන ලෙසයි.

ඇත්ත වශයෙන්ම එම තරුණයා එම රාජ්‍ය ආයතනයට ඇඳගෙන පැමිණියේ බටහිර සමාජය ස්ට්‍රීට් ඩ්‍රෙස් හෙවත් වීදි ඇඳුම ලෙස නම්කර ඇති ඇඳුම් වර්ගයයි. පසුව එම තරුණයා විසින් තමන් ඇඳගෙන ආ වස්ත්‍රය සම්බන්ධව කණගාටුව පලකර තමන් නිසිපරිදි නැවත එන බවට පවසා එතැනින් නික්ම ගියා.

අපි බොහෝ විට සිතන්නේ අපි වස්ත්‍ර අඳින්නේ අපිටය කියායි. නමුත් එය සත්‍යයක් නොවේ. අපි වස්ත්‍ර අඳින්නේ අපිට නම් අප විසින් වස්ත්‍රයේ කණපිට පිටතට පෙණෙනසේ ඇඳිය යුතුයි. හොඳපිට අපගේ ශරීරයේ ස්පර්ශ විය යුතුයි. නමුත් අපි එසේ අඳින්නේ නෑ. අපි වස්ත්‍රයෙන් කිසියම් පණිවිඩයක් සමාජයට දෙනවා. එය බොහෝ විට අපි දන්නේ නැහැ. මන්ද අද බොහෝ දෙනෙක් මෙවැනි දේ කරන්නේ සමාජ අනුකරණයක් ලෙස මිස අර්ථය දැනගෙන නොවේ.