විලපත්තු බේගල් වපුරා කරන ජාතික විනාශය

ලෝක ප‍්‍රකට ඇමරිකානු සිවිල් අයිතිවාසිකම් ක‍්‍රියාකාරිකයකු වූ මාටින් ලූතර් කිංග් ඇමරිකාවේ නීග්‍රෝ ජාතිකයන්ගේ අයිතිවාසිකම් සටනට එරට බුද්ධිමතුන් ඇතුළු සමාජයේ ඉහළ... Read More »

සිංහල-බෞද්ධයන්ගේ ලෝක දර්ශණයේ දිග පළල – පසන් ජයතිලක

ශ්‍රී ලංකාව සිංහල-බෞද්ධකරණය අරම්භවූ දා සිටි වර්ණවත් සහ බහු සංස්කෘතික රටක් වීමට තිබූ අවකාශයන් ඉතා ඉක්මනින් මකා දමමින් විශ්වීය මිනිසෙකු... Read More »